NEWS

เข้าชม 8576
เข้าชม 7149
เข้าชม 8975
เข้าชม 8361
ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2020 เรื่อง “แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563” เผยว่าแนวโน้มคอนโดมิเนียมในปีนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องระบายของเก่าในสต๊อก ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคามากขึ้น แต่ทั้งนี้ถือเป็นผลดีและโอกาสทองของผู้ที่เตรียมซื้อคอนโดมิเนียมจะได้รับประโยชน์ที่ควรตัดสินใจซื้อในช่วงนี้ ส่วนภาพรวมในปีนี้เชื่อว่าในครึ่งปีแรกน่าจะยังชะลอตัว แต่จะเริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยงานนี้มี นักลงทุน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน กว่า 400 คน ณ  โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าชม 9173
เข้าชม 7594

CRM

CRM - Customer Relationship Management


CRM / ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

1343
กำลังส่งข้อมูล ...