NEWS

บมจ.ริชี่เพลซ 2002 มอบข้าวสารอาหารแห้งดำรงชีพแก่คนงานก่อสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19
บมจ.ริชี่เพลซ 2002 จำกัด เจ้าของหมู่บ้านจัดสรร "Richton สวนหลวง ร.9" มอบข้าวสารอาหารแห้งดำรงชีพแก่คนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งหยุดการก่อสร้างอันเนื่องมาจากมาตรการระงับการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ศกนี้
เข้าชม 6184
เข้าชม 7144
เข้าชม 7135
เข้าชม 7444
เข้าชม 5231
เข้าชม 17961

CRM

CRM - Customer Relationship Management


CRM / ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

1343
กำลังส่งข้อมูล ...