NEWS

RICHY ส่งซิกครึ่งปีหลังธุรกิจรีเทลคึกคัก โครงการ RICH WALK คอมมูนิตี้มอลล์กลับมาบูมอีกครั้ง! หลังปล่อยพื้นที่เช่าได้กว่า 70 เปอร์เซ็นต์

โพสเมื่อ : 03/07/2023   5731

CRM

CRM - Customer Relationship Management


CRM / ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

1343
กำลังส่งข้อมูล ...