บริษัท ริชี่เพลส 2002 จำกัด มหาชน โดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ร่วมแสดงความยินดี