• 1
    สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
  • 2
    กรอกบัญชีผู้ใช้
  • 3
    ยืนยันลงทะเบียน