Richy ผู้เชี่ยวชาญในด้าน การให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท  

ขั้นตอนง่ายๆ ในการฝากขาย เช่า ซื้อ

1. กำหนดนัดวันเพื่อเข้า ประเมินราคา และทำการถ่ายภาพเพื่อลงโฆษณาในสื่อต่างๆ

2. เตรียมเอกสาร สำเนาโฉนด,บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน ของเจ้าของทรัพย์สินที่จะฝากขายเซ็นต์ เพื่อยืนยันเอกสาร (ไม่ทำเอกสารการฝากขายซ้ำซ้อน กับบริษัทโบรกเกอร์ ตัวแทน หรือบริษัทอื่นๆ)

3.เมื่อขายทรัพย์ได้ บริษัทจะคิดค่าดำเนินการ ฝากขาย 3% ของราคาซื้อขายสุทธิ (พร้อม vat 7%)

หมายเหตุ: กรณีขายทรัพย์สินได้เร็วหรือขายทรัพย์สินไม่ได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

แผนบริการลูกค้า

  1. ลงสื่อ ออนไลน์ เว็บไซต์ต่างๆ
  2. ประสานงานลงสื่อกลุ่มโบรกเกอร์ในสังกัด  
  3. นำเสนอฐานลูกค้า และผู้ที่สนใจในวงกว้าง
  4. หาลูกค้า ผู้สนใจเข้าชมทรัพย์
  5. จัดทำสัญญาการสื่อขายต่างๆ ดูแลเรื่องนิติกรรมต่างๆ ให้เป็นที่เรียบร้อย
  6. จัดหาสินเชื่อให้กับผู้ซื้อ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด  กู้ได้สูงสุด
  7. จัดเตรียมเอกสารและประสานงาน เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์
  8. ดูแลเองสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี  และค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์
  9. จัดหาบ้านใหม่ให้กับลูกค้าที่มีความต้องการจะซื้อ

หลักฐานประกอบการฝากขาย:

1.สำเนาบัตรประชาชน  2.สำเนาโฉนด หน้า –หลัง 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
065-846-8999,061-536-4932