ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : RICHY-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 20 มกราคม 2565